Nepal APF School | Education for Human Excellence

NepalAPF School

Education for Human Excellence

Thursday 28th of October 2021
 +(977) 01-5213003, 5213081, 5213166  apfschool@apf.gov.np

Patron
Mr. Shailendra Khanal
IG,APF

Chairman
Mr. AIG Ram Sharan Paudel
Chief of APF HRD Dept.

Sect. Member
Mr. Yuba Raj Parajuli
Principal
News in Paper

1.  वडा दशै २०७८ को पर्वविदा तथा विदापश्चात सञ्चालन हुने अनलाईन कक्षा र भौतिक कक्षा सम्बन्धी सूचना ।

2.  Curriculum: Grade-XI Entrance Examination

3.  Curriculum: Grade-XI Entrance Examination

4.  कक्षा १० को वार्षिक परीक्षा दिई बस्नुभएका विद्यार्थी भाइबहिनीहरुलाई उच्च शिक्षाका लागि निःशुल्क वृजकोर्ष सञ्चालन सम्बन्धि सूचना ।

5.  आदरणीय अभिभावकमा कक्षा ५ को पढाइ भौतिक रुपमा सञ्चालन गर्न सम्वन्धित विद्यार्थीलाई विद्यालयमा तोकिएका सामग्रीसहित उपस्थित गराउने र छलफल गर्नेवारेको सूचना ।

6.  आदरणीय अभिभावकमा कक्षा ६ को पढाइ भौतिक रुपमा सञ्चालन गर्न सम्वन्धित विद्यार्थीलाई विद्यालयमा तोकिएका सामग्रीसहित उपस्थित गराउने र छलफल गर्नेवारेको सूचना ।

7.  आदरणीय अभिभावकमा कक्षा ९ को पढाइ भौतिक रुपमा सञ्चालन गर्न सम्वन्धित विद्यार्थीलाई विद्यालयमा तोकिएका सामग्रीसहित उपस्थित गराउनेवारे सूचना ।

8.  आदरणीय अभिभावकमा वर्तमान परिस्तिथीको विश्लेषण तथा भौतिक कक्षा सञ्चालनको योजना र परीक्षामा अनिवार्य उपस्तिथीवारे सूचना ।

9.  आदरणीय अभिभावकमा कक्षा १० को पढाइ भौतिक रूपमा सञ्चालन गर्न विद्यार्थीलाई विद्यालयमा उपस्थित गराउने सम्वन्धि सूचना ।

10.  दोस्रो त्रैमासिक परीक्षा २०७७ को सूचना । (Notice of Second Terminal Examination 2077 )

11.  आदरणीय अभिभावकमा २०७६मा कक्षा ११ अध्ययनरत विद्यार्थीहरुको वार्षिक परीक्षा तथा प्रवेशपत्र संकलन र विविध विषयका बारेमा प्रकाशित सूचना ।

12.  आदर्णीय अभिभावकहरुमा कोरोना (COVID 19) सृजित वर्तमान परिस्थीति तथा तिहार र अन्य पर्वबिदाको बारेमा प्रकाशित सूचना ।

13.  कक्षा १२को परीक्षा तालिका प्रकाशन तथा प्रवेशपत्र वितरण सम्बन्धि कक्षा १२का बिद्यार्थी (नियमित र आ‌शिंक) र सम्बन्धित अभिभावकमा सूचना ।

14.  प्रथम त्रैमासिक परीक्षा २०७७को नतिजा प्रकाशन तथा दशै पर्व विदा सम्बन्धी सूचना ।

15.  प्रथम त्रैमासिक परीक्षा २०७७को सूचना । Notice of First Terminal Examination 2077

16.  आदर्णीय अभिभावकमा सूचना

17.  विभिन्न विषय शिक्षकका लागि छनौट भएका उमेदवारको छोटो सुचि

Contact Us

 • Phone:
  01-5213081, 01-5213003, 01-5213166
 • Email:
  apfschool@apf.gov.np
 • Address:
  Nepal APF School
  Champadevi, Kirtipur, Kathmandu, Nepal


Facebook Twitter Pinterest Rss

Total Visitors: 5 8 , 4 3 9