नेपाल एपिएफ स्कुल

NepalAPF School

Education for Human Excellence

  +(977) 01-5213003, 5213081, 5213166  apfschool@apf.gov.np

Patron
श्री. राजु अर्याल
IG,APF

Chairman
श्री. सप्रअमनि नारायणदत्त पौडेल
Chief of APF HRD Dept.

Sect. Member
श्री. युबराज पराजुली
Principal
Admission

1.  Admissions open for limited seats in Grade V, VI, VII & VIII.

2.  Admission Open for Grade IV-2080

3.  Entrance Form for Grade XI - 2079

4.  नेपाल एपिएफ स्कुल किर्तिपुर ४, काठमाडौँमा कक्षा ४, ५, ६, ७ र ८ मा सञ्चालन गरिने प्रवेश परीक्षाको पाठ्यक्रम तथा नमुना प्रश्नपत्रहरु

5.  कक्षा ५ र ६ का कक्षाहरु भौतिक रूपमा संचालन हुने सम्बन्धि सूचना ।

6.  कक्षा ४ को परिचयात्मक अभिमुखिकरण कार्यक्रमबारे प्रकाशित सूचना ।

7.  कक्षा ४ को प्रवेशपरीक्षा (दुर्गम क्षेत्रका बालबालिकाहरुलाई प्रदान गरिने छात्रवृत्ति)को परीक्षाफल प्रकाशित गरिएको सूचना ।

8.  कक्षा ४ को प्रवेशपरीक्षा (गैह्रआवासीय कोटा)को परीक्षाफल प्रकाशित गरिएको सूचना ।

9.  कक्षा ४ को प्रवेशपरीक्षाको परीक्षाफल प्रकाशित गरिएको सूचना ।

10.  कक्षा ४ को अभ्यास प्रवेशपरीक्षा सम्बन्धि सूचना ।

11.  कक्षा ४ को प्रवेशपरीक्षा सम्बन्धि सूचना ।

12.  कक्षा ४ मा शैक्षिक सत्र २०७८ को लागि भर्ना फारम भर्ने समयावधि असार ७ गतेसम्म थप गरिएको सम्बन्धि सूचना ।

13.  कक्षोन्नती भएका विद्यार्थीहरुको नाम दर्ता तथा बार्षिक शुल्क बुझाउँने समय थप गरिएको सम्बन्धी सूचना ।

14.  कक्षा ४ मा शैक्षिक सत्र २०७८ को लागि भर्ना फारम भर्ने समयावधि थप गरिएको सम्बन्धि सूचना ।

15.  SYLLABUS OF ENTRANCE EXAMINATION -2078 BS (GRADE 4)

16.  नेपाल ए. पि. एफ. स्कुल, कीर्तिपुर-४, काठमाडौंको विद्यार्थी भर्ना सम्बन्धी सूचना ।

17.  आदर्णीय अभिभावकमा विद्यार्थीको अनिवार्य भर्ना तथा विषयशिक्षक भेटघाट समय सम्बन्धी सूचना ।

18.  विद्यार्थी नामावली अध्यावधिक, अनलाइन कक्षा तथा वैकल्पिक शिक्षा सहजीकरणका बारेमा आदर्णीय अभिभावकमा जरुरी सूचना ।

19.  शैक्षिक वर्ष २०७७ का लागि कक्षा ५, ६, ७ र ८ का सिमित सिटहरुमा नयाँ भर्ना सम्बन्धि सुचना ।

20.  अनलाइन कक्षा तथा वैकल्पिक माध्यमका सिकाइका बारेमा आदर्णीय अभिभावकमा सूचना

21.  दुर्गम क्षेत्रका बालबालिकाको लागि प्रदान गरिने छात्रवृत्ति सम्बन्धी योग्यता सुचि

22.  प्रवेश परीक्षा फाराम -२०७७

छोटो लिङ्क

*   Armed Police Force, Nepal

Contact Us

 • फोन:
  01-5213081, 01-5213003, 01-5213166
 • ईमेल:
  apfschool@apf.gov.np
 • ठेगाना:
  Nepal APF School
  Champadevi, Kirtipur, Kathmandu, Nepal


Facebook Twitter Pinterest Rss

Total Visitors: 9 1 , 3 0 8