Nepal APF School | Education for Human Excellence

NepalAPF School

Education for Human Excellence

Monday 24th of June 2024
 +(977) 01-5213003, 5213081, 5213166  apfschool@apf.gov.np

Patron
Mr. Raju Aryal
IG,APF

Chairman
Mr. Chandra Prakash Gautam
Chief of APF HRD Dept.

Sect. Member
Mr. Yuba Raj Parajuli
Principal
Admission

1.  Admissions open for limited seats in Grade V, VI, VII & VIII.

2.  Admission Open for Grade IV-2080

3.  Entrance Form for Grade XI - 2079

4.  नेपाल एपिएफ स्कुल किर्तिपुर ४, काठमाडौँमा कक्षा ४, ५, ६, ७ र ८ मा सञ्चालन गरिने प्रवेश परीक्षाको पाठ्यक्रम तथा नमुना प्रश्नपत्रहरु

5.  कक्षा ५ र ६ का कक्षाहरु भौतिक रूपमा संचालन हुने सम्बन्धि सूचना ।

6.  कक्षा ४ को परिचयात्मक अभिमुखिकरण कार्यक्रमबारे प्रकाशित सूचना ।

7.  कक्षा ४ को प्रवेशपरीक्षा (दुर्गम क्षेत्रका बालबालिकाहरुलाई प्रदान गरिने छात्रवृत्ति)को परीक्षाफल प्रकाशित गरिएको सूचना ।

8.  कक्षा ४ को प्रवेशपरीक्षा (गैह्रआवासीय कोटा)को परीक्षाफल प्रकाशित गरिएको सूचना ।

9.  कक्षा ४ को प्रवेशपरीक्षाको परीक्षाफल प्रकाशित गरिएको सूचना ।

10.  कक्षा ४ को अभ्यास प्रवेशपरीक्षा सम्बन्धि सूचना ।

11.  कक्षा ४ को प्रवेशपरीक्षा सम्बन्धि सूचना ।

12.  कक्षा ४ मा शैक्षिक सत्र २०७८ को लागि भर्ना फारम भर्ने समयावधि असार ७ गतेसम्म थप गरिएको सम्बन्धि सूचना ।

13.  कक्षोन्नती भएका विद्यार्थीहरुको नाम दर्ता तथा बार्षिक शुल्क बुझाउँने समय थप गरिएको सम्बन्धी सूचना ।

14.  कक्षा ४ मा शैक्षिक सत्र २०७८ को लागि भर्ना फारम भर्ने समयावधि थप गरिएको सम्बन्धि सूचना ।

15.  SYLLABUS OF ENTRANCE EXAMINATION -2078 BS (GRADE 4)

16.  नेपाल ए. पि. एफ. स्कुल, कीर्तिपुर-४, काठमाडौंको विद्यार्थी भर्ना सम्बन्धी सूचना ।

17.  आदर्णीय अभिभावकमा विद्यार्थीको अनिवार्य भर्ना तथा विषयशिक्षक भेटघाट समय सम्बन्धी सूचना ।

18.  Important notice to parents about Students list update, online class and alternative education facilitation.

19.  New admission notice for the academic year 2077 for the classes 5, 6, 7 and 8 in Limited seats.

20.  Notice to Parents About Online Class and Alternative Mediums of Learning

21.  Merit List of Students for Scholarship From The Remote Area

22.  Entrance Form for New Session 2077

Contact Us

 • Phone:
  01-5213081, 01-5213003, 01-5213166
 • Email:
  apfschool@apf.gov.np
 • Address:
  Nepal APF School
  Champadevi, Kirtipur, Kathmandu, Nepal


Facebook Twitter Pinterest Rss

Total Visitors: 1 1 4 , 3 4 0