Nepal APF School | Education for Human Excellence

NepalAPF School

Education for Human Excellence

Saturday 29th of January 2022
 +(977) 01-5213003, 5213081, 5213166  apfschool@apf.gov.np

Patron
Mr. Shailendra Khanal
IG,APF

Chairman
Mr. AIG Ram Sharan Paudel
Chief of APF HRD Dept.

Sect. Member
Mr. Yuba Raj Parajuli
Principal
Admission

1.  कक्षा ४ को परिचयात्मक अभिमुखिकरण कार्यक्रमबारे प्रकाशित सूचना ।

2.  कक्षा ४ को प्रवेशपरीक्षा (दुर्गम क्षेत्रका बालबालिकाहरुलाई प्रदान गरिने छात्रवृत्ति)को परीक्षाफल प्रकाशित गरिएको सूचना ।

3.  कक्षा ४ को प्रवेशपरीक्षा (गैह्रआवासीय कोटा)को परीक्षाफल प्रकाशित गरिएको सूचना ।

4.  कक्षा ४ को प्रवेशपरीक्षाको परीक्षाफल प्रकाशित गरिएको सूचना ।

5.  कक्षा ४ को अभ्यास प्रवेशपरीक्षा सम्बन्धि सूचना ।

6.  कक्षा ४ को प्रवेशपरीक्षा सम्बन्धि सूचना ।

7.  कक्षा ४ मा शैक्षिक सत्र २०७८ को लागि भर्ना फारम भर्ने समयावधि असार ७ गतेसम्म थप गरिएको सम्बन्धि सूचना ।

8.  कक्षोन्नती भएका विद्यार्थीहरुको नाम दर्ता तथा बार्षिक शुल्क बुझाउँने समय थप गरिएको सम्बन्धी सूचना ।

9.  कक्षा ४ मा शैक्षिक सत्र २०७८ को लागि भर्ना फारम भर्ने समयावधि थप गरिएको सम्बन्धि सूचना ।

10.  SYLLABUS OF ENTRANCE EXAMINATION -2078 BS (GRADE 4)

11.  नेपाल ए. पि. एफ. स्कुल, कीर्तिपुर-४, काठमाडौंको विद्यार्थी भर्ना सम्बन्धी सूचना ।

12.  आदर्णीय अभिभावकमा विद्यार्थीको अनिवार्य भर्ना तथा विषयशिक्षक भेटघाट समय सम्बन्धी सूचना ।

13.  विद्यार्थी नामावली अध्यावधिक, अनलाइन कक्षा तथा वैकल्पिक शिक्षा सहजीकरणका बारेमा आदर्णीय अभिभावकमा जरुरी सूचना ।

14.  शैक्षिक वर्ष २०७७ का लागि कक्षा ५, ६, ७ र ८ का सिमित सिटहरुमा नयाँ भर्ना सम्बन्धि सुचना ।

15.  अनलाइन कक्षा तथा वैकल्पिक माध्यमका सिकाइका बारेमा आदर्णीय अभिभावकमा सूचना

16.  दुर्गम क्षेत्रका बालबालिकाको लागि प्रदान गरिने छात्रवृत्ति सम्बन्धी योग्यता सुचि

17.  प्रवेश परीक्षा फाराम -२०७७

Contact Us

 • Phone:
  01-5213081, 01-5213003, 01-5213166
 • Email:
  apfschool@apf.gov.np
 • Address:
  Nepal APF School
  Champadevi, Kirtipur, Kathmandu, Nepal


Facebook Twitter Pinterest Rss

Total Visitors: 6 2 , 1 0 4