0 Nepal APF School | Education for Human Excellence

NepalAPF School

Education for Human Excellence

Saturday 8th of May 2021
 +(977) 01-5213003, 5213081, 5213166  apfschool@apf.gov.np

Patron
Mr. Shailendra Khanal
IG,APF

Chairman
Mr. AIG Pusparam K C
Chief of APF HRD Dept.

Sect. Member
Mr. Yuba Raj Parajuli
Principal
News Archive

ARCHIEVE:-Baishak | Jesth | Asar | Sharwan | Bhadra | Aswin | Kartik | Mangsir | Poush | Magh | Falgun | Chaitra |
 

[2078-01-10] :: कक्षा ४,५,६,७ र ९ का अभिभावकहरुमा नेपाल सरकारको निर्देशन बमोजिम भौतिक कक्षा हाललाई स्थगित गरी वैकल्पिक माध्यमलाई निरन्तरता दिन तोकिएको समय र दिनमा आफ्न नानी बाबुहरुलाई लिन आउनुहुन अनुरोध ।
news imageकक्षा ४,५,६,७ र ९ का अभिभावकहरुमा नेपाल सरकारको निर्देशन बमोजिम भौतिक कक्षा हाललाई स्थगित गरी वैकल्पिक माध्यमलाई निरन्तरता दिन तोकिएको समय र दिनमा आफ्न नानी बाबुहरुलाई लिन आउनुहुन अनुरोध ।
[2078-01-10] :: नेपाल एपीएफ स्कुल, कीर्तिपुर र नेपाल एपीएफ ठाकोदेवी जोगेन्द्र भगत स्कुल, सप्तरीमा बिभिन्न विषयका शिक्षक पदको पदपुर्तीका प्रारम्भिक चरणको छनौट सूचि (Shortlist)का साथै सम्पर्क मिति र पूर्णाङ्क सम्बन्धी जानकारी प्रकाशित गरिएको सूचना । [Details in Recent Notices]
नेपाल एपीएफ स्कुल, कीर्तिपुर र नेपाल एपीएफ ठाकोदेवी जोगेन्द्र भगत स्कुल, सप्तरीमा बिभिन्न विषयका शिक्षक पदको पदपुर्तीका प्रारम्भिक चरणको छनौट सूचि (Shortlist)का साथै सम्पर्क मिति र पूर्णाङ्क सम्बन्धी जानकारी प्रकाशित गरिएको सूचना । [Details in Recent Notices]
[2078-01-10] :: नेपाल एपीएफ ठाकोदेवी जोगेन्द्र भगत स्कुल, सप्तरीको प्रधानाध्यापक पदकोलागी प्रारम्भिक चरणको छनौट सूचि (Shortlist)का साथै सम्पर्क मिति, स्कुल विकास प्रस्तावनाको ढाँचा र पूर्णाङ्क सम्बन्धी जानकारी प्रकाशित गरिएको सूचना ।
news imageनेपाल एपीएफ ठाकोदेवी जोगेन्द्र भगत स्कुल, सप्तरीको प्रधानाध्यापक पदकोलागी प्रारम्भिक चरणको छनौट सूचि (Shortlist)का साथै सम्पर्क मिति, स्कुल विकास प्रस्तावनाको ढाँचा र पूर्णाङ्क सम्बन्धी जानकारी प्रकाशित गरिएको सूचना ।
1
Page [1/1]

Contact Us

 • Phone:
  01-5213081, 01-5213003, 01-5213166
 • Email:
  apfschool@apf.gov.np
 • Address:
  Nepal APF School
  Champadevi, Kirtipur, Kathmandu, Nepal


Facebook Twitter Pinterest Rss

Total Visitors: 5 0 , 1 5 3